19.10.2011

Rekijoen Klemelän pakkohuutokauppa (1833)  Till följe af Landshöfdinge Embetets i Åbo, den 21 sistl. Junii widtagne besint, kommer förre Nämndemannen Michel Mattsson Klemäläs ägande halfwa Klemälä skatte hemman i Reckjoki by och Kiikala Socken, att, medelst å Lands-Cancelliet i Åbo anställande offentlig auction, Fredagen den 25 nästk. October kl. 11 f. m. försäljas, till gäldande af min fastställde fordran hos Michel Klemälä och dess son Johan Michelsson; hwarom wederbörande underrättas.  
                                            Kiikala den 6 Augusti 1833.
                                                  Johan Johansson Wassamäki.

Rekijoen Klemelän isäntä (1790-1833) Michel Mattsson Klemelä, s. 9.1.1769 Kiikala Rekijoki, k. 25.12.1834 Kiikala Rekijoki.
Hirvelän Vassamäen torpparin Johan Simonssonin poika Johan Johansson Vassamäki Lindgren, s. 30.1.1787 Kiikala Hirvelä, k. 10.2.1837 Somero Häntälä Naula.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti