23.2.2013

Iltama lukusalin hyväksi (1898)


  — Iltama. Kuwernööri on antanut luwan pitää iltaman Komisuon kylässä Kiikalan pitäjässä sikäläisen lukusalin hywäksi.18.2.2013

Kirkonrosvo tuomittiin (1888) — Kirkonroswo Edward Flinck Kiikalasta on joutunut wihdoinkin oikeuden käsiin ja saanut tuomionsa. Pohjan pitäjän käräjissä tuomittiin hän 10 warkaudesta Halikon tienoossa sekä roswoamisesta Nummen, Pohjan ja Karjan kirkoissa ankarimpaan ruumiilliseen rangaistukseen sekä pidettäwäksi lopun ikäänsä kuritushuoneessa. Flinck on wasta 28 wuoden iässä.

10.2.2013

Puhelinjohto Rekijoelle (1905)— Telefoonijohtoluwan on saanut telefooninrakentaja Kustaa Salminen erinäisille johdoille Raisiosta ja Maariasta sekä sieltä Turkuun ja Salon—Paimion—Turun telefooniyhtiö johdolle Salosta Kaiwolaan Perttelissä sekä sieltä Rekijoelle Kiikalassa.2.2.2013

Pariisin maailmannäyttely (1889) — Pariisin näyttely. Yhä kaswaa niiden seutujen luku, joilla huwien kautta koetetaan hankkia waroja Suomen osanoton hywäksi Pariisin näyttelyyn. Niinpä on Kristiinankaupungissa pidetty iltama matkailija-yhdistyksen näyttelyä warten; puhdas woitto siitä on jo lähetetty täkäläiselle komitealle. Heinolassa ja Kotkassa puuhataan huwia samaa tarkoitusta warten ja Forssassa pidettänee piakkoin naamiohuwit. Erittäin ansaitsee huomiota innostus, jolla Kiikalan pitäjässä työskennellään Suomen näyttelyn hywäksi. Siellä on näet 66 henkeä merkinnyt apua yritykseen.
Potkukelkkavarkaita (1906) — Potkukelkkawarkaita. Uudenwuoden päiwänä warastettiin Kiskon pitäjän Kurkelan kylästä nuorison rekiretken aikana potkukelkka.
 T. k. 5 p:nä warastettiin potkukelkka Kiikalan Pirilän kylästä työmies J. Wirralta. Hän lähti warkaita takaa-ajamaan saawuttikin heidät matkalla Nummenpitäjään päin.