23.2.2014

Perillisiä etsitään (1873)Testamentti- ja perinnönasioita.

  150(3-3)  Koska lastenopettajan, Hirwelän kylästä Kiikalan pitäjässä, Juhana Gustaw Lindrosin waimo Helena Jaakontytär wainajan kahdesta edellisestä naimisesta siitetyt lapset, pojat Juhana Holm ja Elias Ek owat lähteneet paikkakunnasta pois eikä tiedetä missä he oleskelewat, niin kehoitetaan täten, Kihlakunnanoikeuden Kiskon ja Kiikalan pitäjäin käräjäkunnassa tänään tekemän päätöksen mukaan, mainitut Juhana Holm ja Elias Ek yön ja wuoden kuluessa tämän jälkeen tulemaan Juhana Gustaw Lindrosin luokse saamaan ne perut, jotka heille pesänkirjoituksessa Helena Jaakontyttären jälkeen määrättiin, oikeuden menettämisen uhalla siihen wast'edes; joka 3 kerta ilmoitetaan.  Kiskossa, 27 p. syyskuuta 1872.
Kihlakunnanoikeuden puolesta:
Wentzel Rotkirch.