4.5.2014

Tulipalo Hirvelässä (1900)



  — Tulipalo Kiikalassa. T. k. 20 p. pääsi tuli irti Kiikalan pitäjän Hirwelän kylässä maanwiljelijä Kalle Laaksosen omistamassa puimakone- ja pärehöylärakennuksessa häwittäen rakennuksen perustuksiaan myöten sekä kaikki sisällä löytywät tawarat ja karjanrehun. Ainoastaan höyrykone saatiin waiwoin pelastetuksi.
   Tulen irtipääsöstä ei wielä warmaan tiedetä, mutta luullaan sen päässeen höyrykoneesta.