19.7.2011

Hukkumisonnettomuus (1907)


Wiime sunnuntaina noin klo 2 tienoissa meniwät muutamat Peltolan kylän nuorukaiset Kiikalassa uimaan kylän syrjässä olewaan Palmutjärween. Yhtäkkiä, kun oli päästy tuskin kymmentä syltä pois rannasta, alkoi eräs towereista 17-wuotias Werner Löfman huutaa apua ja painua weden alle. Toiset riensiwät apuun, ja oli eräs jo saanut hukkuwan harteista kiinni, mutta ei woinut kuitenkaan laahata häntä rantaan. 3 kertaa kuuluu onneton tulleen weden pinnalle, mutta kaikki oli tapahtunut niin nopeasti, etteiwät towerit ehtineet saada rannalla olewaa ruuhta awuksi ja uimataidossa lienewät kaikki olleet heikonpuoleisia. Wasta neljän tunnin kuluttua löydettiin ruumis järwen pohjasta, ja silloin oliwat kaikki wirwottamisyritykset jo turhat. Luultawastikin oli jokin äkkinäinen taudin kohtaus aiheuttanut hukkumisen, sillä wainaja kuuluu olleen uimataitoinen, waikkakin huono uimari.


 

18.7.2011

Hukkumisonnettomuus (1909)


 Kaksi henkeä hukkunut Kiikalassa.
   Wiime perjantaina t. k. 6 p. oli kaksi miestä, toinen n. 16 wuoden ikäinen nuorukainen Lahja Sjöberg Nummen pitäjästä ja toinen n. 30 w. ikäinen mieshenkilö, jonka nimeä emme wielä ole onnistuneet tietoomme saamaan, lähteneet ongelle erääseen pieneen metsälampeen n. s. Naarjärwelle Kiikalassa. Oliwat tehneet puupölkyistä lauttapahasen ja sillä meloneet selälle onkimaan. Sen enempää ei heidän puuhistaan tiedetä, mutta kun miehiä ruwettiin kaipaamaan, mentiin lammelle katsomaan ja kun lautta nähtiin paikoillaan keskellä lampea, alettiin epäillä hukkumistapausta ja ruwettiin naaraamaan. Silloin löydettiinkin miesten ruumiit lammen pohjasta. Hukkumistapaus on sitäkin ihmeellisempi, kun nuorempi miehistä oli hywä uimari. Ehkä tapaturma on tapahtunut niin, että uimataitoinen, joka toisinaan sai pyörrytyskohtauksia, oli nytkin saanut sellaisen ja pudonnut weteen ja kun wanhempi oli koettanut häntä pelastaa, oli hänkin hukkunut.
Surmatyö Johannislundissa (1892)


  - Wiinan tuhotöitä. Wiime kesäkuun 19 p:nä syttyi Johannislundin lasitehtaalla Kiikalan pitäjässä tappelu torpparinpojan Frans Wallden'in ja renki Oskar Smedberg'in wälillä ja päättyi se niin, että jälkimäinen kiukussaan tappiostaan löi edellistä kirweellä päähän, jonka johdosta Frans Wallden kuoli t. k. 21 p:nä. Molemmat oliwat tappelutilaisuudessa olleet juowuksissa. Oskar Smedberg on wangittu.
(Aura.)