22.4.2013

Luonnonoikku Hirvelässä (1910)  —  Omituinen luonnonoikku.  Kaksi porsasta yhdestä nahasta synnytti muuan emäsika Hirwelän Anttilan tilalla Kiikalassa. Päästä katsellen oli tuo sikiö kummallinen otus: yksi iso pää, jossa oli 4 korwaa, wartalo keskiruumiiseen saakka yhtenäinen, mutta jakautui takapäästä kahtia päättyen kumpikin puolisko hännällä. Jalkoja oli 4, kumpikin pari eri puolella. Tasapuolisuuden wuoksi oli pää kääntynyt siwulle päin, joten kumpaisellakin puoliskolla oli siihen yhtä suuri omistusoikeus. Kun sikiö awattiin hawaittiin siinä olewan kahdet täydelliset sisäelimet, ainoastaan kurkkutorwi oli yhteinen.

21.4.2013

Satakosken silta yhteistoimin (1903)  — Yhteistoimintaa oli sekin, kun Kiikalan pitäjän Satakosken kulmalaiset ja osa Komisuon kyläläisistä yhtyiwät yksinmielin tekemään siltaa Komisuolta Satakosken kautta Somerolle wiewälle tielle Satakoski nimisen kosken yli. Silta tehtiin kiwestä kummastakin päästä ja keskiosa kansitettiin puisilla kansilla, äyräät laskettiin ja alipäät korotettiin soralla, että saatiin ahteet lankuiksi. Tietä myöten on jo kuljettu satakunta wuotta, eikä ole ennen ollut niin paljon yksimielisyyttä, että olisi ruwettu siltaa puuhaamaan, waan on ajettu kosken pohjassa, missä talwisaikana hirweän kylmä wesi on kastanut hewosten jalat. Äyräät owat myöskin olleet sangen korkeat ja hewosille on ollut raskasta niitä myöten ylöspäin kawuta.
  Siinäkin tuli suuri helpotus uskollisille kotieläimille, kun pääsewät kuiwin jaloin käwelemään joen yli, eikä tarwitse ihmistenkään kewätwesien aikana kääntyä rannalta takaisin. Työ tuntui kyllä raskaalta tämmöisenä wuonna, mutta yksimielisyydellä ja sowulla saadaan paljon aikaan, sanoo kirjeenwaihtajamme.


[alkuperäistekstin Sotakoski korjattu oikeaan muotoon Satakoski]
 

15.4.2013

Iltama Varesjoen sahalla (1903)


Iltama
hätääkärsiwien hywäksi
toimeenpannaan
Kiikalan pitäjän Waresjoen sahalla
tämän kuun 26 p. klo 5 i.p.
       Ohjelmassa on laulua, näytöskuwaelma "Kuwalaulajat", hauskaa keskustelua
kuwaelmasta ja ilotulitus koko ajan, lopuksi yleinen tanssi. Hywät soittajat.
       Wirwokkeita saatawana, siwumyyjät kielletty.
                    Toimikunta.

9.4.2013

Hornaeuksen vararikkohuutokauppa (1903)Maanantaina
toukokuun 11 p:nä klo 12 päiwällä myydään julkisella wararikkohuutokaupalla Kiikalan pitäjän Komisuon kylässä ent. sahanomistajan Kristian Hornaeuksen wararikkopesän omistamat luonnonkauniilla paikalla lähellä kirkkoa, waltamaantien warrella sijaitsewat, ihan uudet asuin- ja ulkohuonerakennukset, sopiwat hywin jollekin liikkeen harjoittajalle. Asuinhuonerakennukseen tulee 6 lämmintä huonetta, joista 3 on walmista ja 3 wielä kesken walmistamatta. Maapalsta, johon asuntoriwi on rakennettu, on ikipäiwiksi omaksi ostettu ja löytyy siinä wiljelysmaata perunoille, puutarhakasweille y. m. istutuksille.
  Irtaimistoa myydään hywä höyläyskone y. m.
  Maksuehdot, jotka owat huokeat, ilmoitetaan huutokaupan alussa.
  Kiikala, huhtik. 8 p:nä 1903.
Wararikkopesän toimitsijamiehet:
J. Stenholm.       E. Lemberg.