9.4.2013

Hornaeuksen vararikkohuutokauppa (1903)Maanantaina
toukokuun 11 p:nä klo 12 päiwällä myydään julkisella wararikkohuutokaupalla Kiikalan pitäjän Komisuon kylässä ent. sahanomistajan Kristian Hornaeuksen wararikkopesän omistamat luonnonkauniilla paikalla lähellä kirkkoa, waltamaantien warrella sijaitsewat, ihan uudet asuin- ja ulkohuonerakennukset, sopiwat hywin jollekin liikkeen harjoittajalle. Asuinhuonerakennukseen tulee 6 lämmintä huonetta, joista 3 on walmista ja 3 wielä kesken walmistamatta. Maapalsta, johon asuntoriwi on rakennettu, on ikipäiwiksi omaksi ostettu ja löytyy siinä wiljelysmaata perunoille, puutarhakasweille y. m. istutuksille.
  Irtaimistoa myydään hywä höyläyskone y. m.
  Maksuehdot, jotka owat huokeat, ilmoitetaan huutokaupan alussa.
  Kiikala, huhtik. 8 p:nä 1903.
Wararikkopesän toimitsijamiehet:
J. Stenholm.       E. Lemberg.


Kristian Hornaeus (myöh. Horsma) s. 5.4.1849 Prunkkala (Aura), urkuri, Waresjoen Ajokalutehtaan omistaja (SSHY), Horsman Konepajan perustaja Salossa.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti