30.11.2012

Tapaturma Yltäkylässä (1902) – Tapaturma. Kun Kiikalan pitäjän, Yltäkylän Kylä-Lääpän renki Kustaa Fabrell t. k:n 16 p. meni nawetan winnille pahnoja sotkemaan, niin sattui hän waromatomuudessaan putoamaan luukusta, minkä kautta karjanrehua pudotetaan nawettaan sillä ikäwällä seurauksella että loukkasi niin pahoin, ettei pitempään aikaan kykene työhön.28.11.2012

Ilkityö Yltäkylässä (1902) – Ilkityö. T. k. 15 p:n illalla, kun eräs talonisäntä Kiikalan Yltäkylästä lähti hewosella erääseen samassa kylässä olewaan taloon, oli hewonen, miehemme sisälle mentyä, wiety kotia. Kun hewosenomistaja löysi kotoa hewosensa, niin lähti hän uudestaan samaan taloon, liikutettu kun oli. Mutta tällä kerralla ei ilkeyden harjoittaja tyytynyt ainoastaan kujeeseensa, waan ryhtyi suorastaan ilkityöhön, katkaisten waljaissa olewan hewosen kaikki hihnat ja warustukset.