28.6.2011

Wäinö Sola esiintyy Kiikalassa (1909)

 Helsingin Sanomat 30.6.1909


  -- Laulaja Wäinö Sola antaa pyynnöstä läheisessä tulewaisuudessa sarjan kirkkolaulajaisia Kiikalan, Suomusjärwen, Kiskon y. m. pitäjien kirkoissa. Nämä erittäin arwokkaat tilaisuudet eiwät tarwitse suosittelua, sillä siksi tunnettu ja tunnustettu on jo hra Sola taiteilijana.

Salon Sanomat 16.7.1909

Konsertin
antaa laulaja Wäinö Sola Kiikalan kirkossa hra K. W. Runolinnan suosiollisella awulla ensi sunnuntaina t. k. 18 pnä heti kirkonmenojen päätyttyä. Pääsylippuja a 50 piä ja 1 mk saadaan kirkon owelta. Yleisö ymmärtää kehottamattakin saapua näin harwinaiseen ja arwokkaaseen taidetilaisuuteen.