21.4.2013

Satakosken silta yhteistoimin (1903)  — Yhteistoimintaa oli sekin, kun Kiikalan pitäjän Satakosken kulmalaiset ja osa Komisuon kyläläisistä yhtyiwät yksinmielin tekemään siltaa Komisuolta Satakosken kautta Somerolle wiewälle tielle Satakoski nimisen kosken yli. Silta tehtiin kiwestä kummastakin päästä ja keskiosa kansitettiin puisilla kansilla, äyräät laskettiin ja alipäät korotettiin soralla, että saatiin ahteet lankuiksi. Tietä myöten on jo kuljettu satakunta wuotta, eikä ole ennen ollut niin paljon yksimielisyyttä, että olisi ruwettu siltaa puuhaamaan, waan on ajettu kosken pohjassa, missä talwisaikana hirweän kylmä wesi on kastanut hewosten jalat. Äyräät owat myöskin olleet sangen korkeat ja hewosille on ollut raskasta niitä myöten ylöspäin kawuta.
  Siinäkin tuli suuri helpotus uskollisille kotieläimille, kun pääsewät kuiwin jaloin käwelemään joen yli, eikä tarwitse ihmistenkään kewätwesien aikana kääntyä rannalta takaisin. Työ tuntui kyllä raskaalta tämmöisenä wuonna, mutta yksimielisyydellä ja sowulla saadaan paljon aikaan, sanoo kirjeenwaihtajamme.


[alkuperäistekstin Sotakoski korjattu oikeaan muotoon Satakoski]
 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti