19.7.2011

Hukkumisonnettomuus (1907)


Wiime sunnuntaina noin klo 2 tienoissa meniwät muutamat Peltolan kylän nuorukaiset Kiikalassa uimaan kylän syrjässä olewaan Palmutjärween. Yhtäkkiä, kun oli päästy tuskin kymmentä syltä pois rannasta, alkoi eräs towereista 17-wuotias Werner Löfman huutaa apua ja painua weden alle. Toiset riensiwät apuun, ja oli eräs jo saanut hukkuwan harteista kiinni, mutta ei woinut kuitenkaan laahata häntä rantaan. 3 kertaa kuuluu onneton tulleen weden pinnalle, mutta kaikki oli tapahtunut niin nopeasti, etteiwät towerit ehtineet saada rannalla olewaa ruuhta awuksi ja uimataidossa lienewät kaikki olleet heikonpuoleisia. Wasta neljän tunnin kuluttua löydettiin ruumis järwen pohjasta, ja silloin oliwat kaikki wirwottamisyritykset jo turhat. Luultawastikin oli jokin äkkinäinen taudin kohtaus aiheuttanut hukkumisen, sillä wainaja kuuluu olleen uimataitoinen, waikkakin huono uimari.


 


Werner Löfman s. 17.8.1889 (SSHY) oli Peltolan kylän Rasin talon Rasilan torpan (SSHY) poika.
Peltola, Rasi ja Palmutjärvi kartalla.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti