17.8.2011

Arpajaiset Hirvelässä (1910)Arpajaiset
ja 
Iltaman
warattomain kansakoululasten hywäksi toimeenpanee Kiikalan Pohjoiskulman ompeluseura sunnuntaina Elok. 21 pnä alkaen 2 i.p. Hirwelän Ali Marttilassa Kiikalassa. Woittoja runsaasti ja arwokkaita. Iltaman ohjelmaan kuuluu näytelmä kappale, köörilaulua, lausuntoa ja paljon muuta hywää. Pääsymaksut huokeat.
Toimikunta.

[Maaseutukirjeitä]
Kiikala.
  Onnistuneet arpajaiset ja niiden yhteydessä hauskan iltaman toimeenpani Kiikalan Pohjoiskulman ompeluseura wiime sunnuntaina Hirwelän Ali Marttilassa. Tarkoituksena oli koota waroja köyhien kansakoululasten waatetuskassaan. Siniwalkoinen lippu, joka Hirwelän kylän aukeilla näkyi kilometrien päähän, opasti juhlakentälle. Wäkeä oli runsaasti, paljon ulkopitäjistäkin, enimmäkseen tietystikin nuorta kansaa, mitkä tullen polkupyörillä, mitkä hewosilla, mitkä taas reippaasti käwellen.
  Woitot, joita oli runsas ja monipuolinen warasto, oliwat sijoitetut Ali-Marttilan saliin. Näkyi kaikesta, ettei mainitulta ompeluseuralta ollut intoa puuttunut. Werrattain lyhyessä ajassa oli ehditty neuloa suuri joukko koristeompeluksia kaikenlaisia, useita hywin arwokkaitakin, jotka näin ompeluseuran arpajaisissa muodostiwatkin pääosan woitoista. Sitäpaitsi oli wielä lahjoituksista karttunut woittoja runsaasti, wiljaa, talouskapineita y. m. Ja hywin näkyiwät kaikki yleisölle kelpaawan. Lähes kolmessa tunnissa oliwat arwat luwultaan 3,000 myydyt. Puoli kahdeksan tienoissa alkoi iltama, joka pidettiin talon uudessa ja erimomaisen siistissä nawettarakennuksessa. Ohjelma alkoi laululla, jota esitti paikkakuntalaisista koottu, puoleksi tilapäinen kuoro opettaja Wiherwän johdolla. Opettaja Wiherwä ja neiti Hellin Laiho lausuiwat runoja. Päänumerona oli kuitenkin kolminäytöksinen "Sawon sydämessä". Näytelmä on paikkakunnalla ennen esitetty, mutta siitä huolomatta se tarjosi ainakin niille, jotka hakewat tällaisista kappaleista muutakin kuin yksistään "repäsewää" ja "hauskaa" hywin paljon nautintoa. Siski hywästi se esitettiin. Liioittelematta saa sanoa, ettei kowinkaan usein saa nähdä näytelmiä maaseudulla esitettäwän semmoisella luonnollisuudella ja taidolla kuin täällä. Kappaleen wäliajoilla sekä loputtua saatiin wielä kuulla sekä kuoro- että yksinlaulua. Warsinkin wiimemainittu sai osakseen lämpimiä suosionosoituksia. Iltaman lopuksi tanssittiin, ja soittamassa oliwat Kiikalan kuuluisat mustalaiset.
  Kokonaistulo arpajaisista sekä iltamasta oli 1,121 mk. 50 p. Menot oliwat suhteellisesti pieniä, joten puhdaskin tulo nousee kokolailla kunnioitettawaan summaan. On todellakin hauskaa, että tällainen yritys sai osakseen niinkin suurta kannatusta.
  Erikoisen kiitoksen uhrautuwasta ja työtäpelkäämättömästä harrastuksestaan tähän hywäntekewäisyysasiaan ansaitsee täydellä syyllä rouwa Wiherwä, jonka huostassa koko puuha alusta alkaen pääasiallisesti on ollut.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti