17.8.2011

Arpajaiset Johannislundissa (1907)


Kiikalasta.
  Arpajaiset Kiikalan lasitehtaalla Johannislundissa elok. 4 p. onnistuiwat hywin. Arpajaiset oliwat työwäen yhdistyksen toimeenpanemat rakennusrahaston kartuttamiseksi. Yhdistyksen toimesta oli rakennettu komea lawake, jota reunustiwat rehewät koiwut ja jonka toiseen reunaan oli walmistettu soittolawa ja näytelmähuone.
  Awauspuheen piti täkäläisen työwäenyhdistyksen puheenjohtaja, lasin puhaltaja J. J. Julin.
  Erään isänmaallisen runon lausui teht.työläinen Wihtori Linden.
  Arpaliput myytiin loppuun 25 minuutissa. Yleisö joka ilmoitetusta alkajaisajasta myöhästyiwät edellämainitun ajan eiwät enään olleet tilaisuudessa koettamaan onneaan ja paljon oli niitäkin yleisössä, jotka oli saapuneet ajoissa mutta kansan tungoksen tähden eiwät ehtineet saamaan arpalippuja.
  Alussa ja wäliaikoina sai yleisö kuulla gramofonisoittoa, joka näkyi suuresti yleisöä huwittawan.
  Kaksi näytelmäkappaletta oli harjoitettu tilaisuutta warten nimittäin "Kosia hengenwaarassa" ja "Kertun kepposet".
  Illemmälla oli tanssia, jossa soittiwat Kiikalan soittoniekat Roosit. Pimeänhämyssä wiritettiin neljättäkymmentä eriwäristä lyhtyä tanssilawan ja portin ympäri, jotka muodostiwat kauniin walon, joka suuresti huwitti yleisöä ja kuului yleisöstä ylistyslauseita toiminnalle. Wäkeä oli saapunut useista eri pitäjistä.
  Tulot näistä arpajaisista ja iltamasta yhteensä tekewät nettoa 630 mk. 26 penniä.
  Tehtaan omistaja hra Herman Silwen perheineen antoi hywin suosiollista awustustaan. Tästä myötätuntoisuudestaan ansaitsee hän wilpittömän kiitoksen. Kiitos kaikille, jotka tawalla tai toisella awustiwat näitä arpajaisia.
  Urheilukipailut myöskin toimeenpantiin arpajaisten yhteydessä. Ainoastaan kuulantyöntiin otti osaa kahdeksan henkeä. [palkitut kuvassa]  Palkinnoiksi annettiin rahaa.
J.J.J.

  • Johan Jakob Julin, s. 14.7.1842 Ii [SSHY]
  • Johan Viktor Lindén, s. 11.11.1881 Pusula k. 18.6.1965
  • Herman Mattias Silvén, s. 20.2.1860 Joensuu k. 22.2.1913 [SSHY]

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti