2.10.2011

Mikolan tyttären onneton kohtalo (1901)


  -- Lapsi palanut. Tämän kuun 7 päiwänä paloi Kiikalassa Saaren Mikolan neljännellä wuodella olewa tyttö Suoma Ihalempi. Hän oli toisten lasten kanssa mennyt pellolle wiemään jotakin paimenille, jotka oliwat sinne laittaneet walkean. Toisten poistuttua hakemaan puita lisään jäi Suoma yksin walkean luo. Waatteet syttyiwät palamaan ja toisten saawuttua apuun oli lapsi jo ihan ilmi tulessa ja kun hänet sitte kannettiin kotiin, kuoli hän siellä muutaman tunnin kuluttua.
Suoma Ihalempi s. 29.9.1897 (SSHY) k. 7.9.1901(SSHY) Saarenkylän Mikolassa (SSHY).

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti