3.10.2011

Kätilön virka avoinna (1891)


Kätilön wirka awoinna.
  Yhdistetty kätilön ja rokottajan wirka Kiikalan pitäjässä on haettawana ennen ensi marraskuun loppua. Wuosipalkka on 200 markkaa kunnalta ja rokotustoimesta waltiolta tulewa 50 markkaa. Erinäisistä synnytystoimista maksawat säätyhenkilöt 15 markkaa, talolliset 4 markkaa, torpparit ja itselliset sekä käsityöläiset 2 mk. waan köyhiä on autettawa ilmaiseksi. Wapaa asunto nim. kamari ja kyökki kansakoulurakennuksessa ja wapaat polttopuut. Kuitenkin on kyökki joka wiimeisenä arki-maanantaina kuukaudessa pankkiliikkeen tähden kuntalaisten käytettäwänä. Wirka riippuu kolmen kuukauden irtisanomisesta kummaltakin puolen.
Kiikala, lokakuun 13 p:nä 1891.   
Kr. Hornaeus,                            
kuntakokouksen puheenjohtaja  


Kristian Hornaeus (myöh. Horsma) s. 5.4.1849 Prunkkala (Aura), urkuri, Waresjoen Ajokalutehtaan omistaja (SSHY), Horsman Konepajan perustaja Salossa.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti