17.1.2014

Tasa-arvoisuutta kiikalalaisittain (1910)  — Se tasa-arwoisuuden periaate naisten ja miesten suhteen, jota jo wuosia on saarnattu, alkaa wihdoin ruweta käytännössä toteutumaan Kiikalan Raswalan torpparikulmalla. Oli siellä kerran ylen tawalliset tupatanssit erään torpan tyttären touhusta, jonne myöskin jokunen oli wiitsinyt waiwata itsensä. Mutta luultawasti oliwat kyläin poikaset katsoneet ylen tämän arwokkaan tilaisuuden ja koko wierasjoukko oli sentähden kaikki samaa maata kuin maalarin housut. Tämä kai harmistutti neitiläitä ja pian alkoi impien sydän sappea syytää toisilleen, kunnes syntyikin oikein miehekäs rytäkkä jossa  ei suinkaan kirojakaan säästetty. Olipa eräs Perttelin puolelta olewa tyttö puukollakin uhannut. Tässä menee raakuus, hywät hulikaanitytöt, niin pitkälle ettei sitä siedä teidän hienot lakkinne. Sietäisi kaunistaa wähäsen sydäntäkin, jotta kaswaisi ylewämpi, jalompi ihminen, ettei niin alhainen raakuus saisi seudun mainetta tahrata, sanoo kirjeenwaihtajamme.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti