16.1.2013

Kalle Kivi palaa Kiikalaan (1907)  — Kangasniemen maamiesseuran innokas neuwoja hra Kaarlo Kiwi tulee t. k. lopulla eroamaan toimestaan seuran palweluksesta, mennäkseen Kiikalan pitäjässä olewalle kotitilalleen. Kuluneen toimintawuoden aikana, minkä hra Kiwi on seuran palweluksessa ollut, on maamiesseuran kokouksia pidetty tuhkatiheään eri kulmilla pitäjää. Osuustoiminta-aate, minkä harras wirittäjä hän on ollut, on niinikään lewinnyt kautta laajan Kangasniemen. Ja ettei työ ole tyhjiin mennyt, sitä todistaa rakenteilla olewa osuusmeijeri sekä wiimeistelyä wailla olewa osuuskauppa. Kaikki maamiehet ja osuustoiminnan ystäwät tuntewat sywää kiitollisuutta hra Kiweä kohtaan hänen wäsymättömästä uhrautumisestaan tämän paikkakunnan hywäksi.


Karl Oskar Stén, vuodesta 1907 Kivi, s. 30.11.1881 Pertteli Pöytiö Kaila Röysy, Muutti perheen mukana vuonna 1885 Kiikalan Kruusilaan Arolle (SSHY), Kiikalan Komisuon Nalkin isäntä vuodesta 1910.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti