22.4.2012

Luvatonta viinanmyyntiä (1910)

Uusi Aura 14.4.1910  -- Luwattomasta wäkijuomain myymisestä sakotettuja Halikon y. m. pitäjäin käräjäkunnan kihlakunnanoikeudessa oli t. k. 11 p. m. m. esillä kaksi juttua, koskewat luwatonta wäkijuomain myyntiä Salon wiime markkinoilla. Toinen syytetyistä Juho Bernhard Juntunen Kiikalasta sai sakkoa 100 mk. taikka on warain puutteessa pidettäwä 20 päiwää wankeudessa sekä tuomittiin maksamaan Salon kauppalalle 30 mk. ynnä todistajainpalkkioita. Toinen syytetyistä Arttur Wilhelm Niemi Kuusjoen Kurkelasta, joka luwattomasti oli myynyt wäkijuomia myöskin Kuusjoella, sai sakkoa 120 mk. wastaten 22 p. wankeutta sekä tuomittiin wielä maksamaan Salon kauppalalle 20 mk. sekä Kuusjoen kunnalle 30 mk.

Juho Bernhard Juntunen (ent. Sahlstedt) s. 14.3.1866 Kiikala Komisuo Nalkki (SSHY)

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti