1.4.2012

Kansakouluhanke eteläisissä kylissä (1898)

Uusi Aura 31.3.1898

   --- Kansakoulupuuhia Kiikalassa. Tämän maaliskuun 26 p:nä oliwat talonomistajat Kiikalan pitäjän Pirilän, Kruusilan ja Raswalan kylistä, Kiskon pitäjän Willikkalan kylästä sekä samaan pitäjääseen kuuluwista Sammalon ja Bergwik-nimisistä yksinäistaloista kokoontuneet Kruusilan Aron taloon sen isännän kehotuksesta keskustelemaan oman yhteisen kansakoulun perustamisesta. Harwinaisen yksimielisesti päättiwät nämä pyytää kukin kunnaltaan lupaa saada erota eri koulupiiriksi ja sitten yhdistyä kannattamaan yhteistä ylhäisempää miesopettajan hoidettawaa sekakansakoulua, joka asetettaisiin Pirilän Yli- ja Ali-Wesän maalle, minka maan saapuwilla olewat omistajat jalomielisesti lupasiwat antaa eri palstatilaksi ainoastaan sillä wuosiwerolla, joka arwion mukaan sen osalle tulee. Asiata tarkemmin yksityiskohdistaan walmistamaan asetettiin komitea, jonka jäseniksi walittiin Kiikalan puolelta talolliset J. Sten-Aro Kruusilasta, Juha Topuli Raswalasta, Kustaa Heininen-Rusko Pirilästä, sekä Kiskon puolelta: talolliset Elias Selen-Sirkka Willikkalasta, Karl Lemberg-Sammalo ja Emil Selenius-Bergwik. Tämän komitean tulisi laatia ehdotuksensa hetimiten, että koulu saataisiin toimeensa niin pian kuin mahdollista. Kokouksesta, jossa puhetta johti opettaja P. J. Julkunen, laadittiin kohta pöytäkirja ja kirjoittiwat sen alle kaikki saapuwilla olleet jäsenet. Se pidetään tämän uuden koulun peruskirjana. Kun tämä hanke toteutuu, jolle sydämestämme toiwomme menestystä ja Kiikalan ja Kiskon kuntakokouksen kannatusta, niin on silloin taasen yksi rengas kansaamme yhdeksi kokonaiseksi wyöttäwään wyöhön juotettu, yksi lehtinen sen siwistyshistoriaan liitetty ja todistaa se waan, että täälläkin herätään seuraamaan aikaa.
  Eiköhän muitten "kuutti"-kulmien esim. Hirwelän Kiikalassa sopisi seurata tätä kaunista esimerkkiä, että asiata kuntakokouksessa käsiteltäessä saataisiin täydellinen piirijako toimeen.

Josef Josefinpoika Stén (myöh. Kivi), s. 8.11.1853 Pertteli Pöytiö, k. 19.12.1923
Juho Gabrielinpoika Topuli, s. 1.8.1833 Kiikala Rasvala, k. 11.7.1908
Kustaa Edvard Heininen, s. 12.3.1871
Kiikala Pirilä, k. 10.11.1937

[alkuperäistekstin Yli- ja Ali-Kesä korjattu -Wesäksi]

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti