13.2.2012

Riihen palo (1900)  -- Tulipalo. Tämän wuoden ensimäisen päiwän illalla paloi Kiikalan Kirkonkylässä Sepän tilalla kaksoisriihirakennus. Molemmat riihet oliwat täyteen ahdatut, toinen rukiilla ja toinen kauroilla. Sitäpaitsi paloi kaikki siellä säilytetyt pahnat, akanat ja oljet sekä puimakone y. m. kaluja. Höyrykone saatiin pelastetuksi, se kun oli eri huoneessa luuan wieressä. Kaikki oli wakuutettu kunnan omassa yhtiössä, mutta tawallisuuden mukaan hywin halwasta, joten omistajalle tuli tuntuwa wahinko.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti