2.3.2014

Hevosvaras liikkeellä (1904)


Kiikala.
  — Hewoswaras liikkunut Kiikalassa. T. k. 6 päiwää wastaan yöllä ilmestyi Kiikalan pitäjän Yltäkylän Johanssonin torpan pihaan wähäinen, ruskea hewonen. Hewonen oli walkeana waahdosta ja perin wäsynyt, koska sitä oli ajettu aiwan wiimeisiin woimiin asti. Torppari J. kertoi että hän yöllä oli kuullut pauketta owelta, mutta kun oli sydänyönaika, niin ei lähtenyt heti ulos katsomaan kuka kolinaa piti. Aamulla löysi hän ainoastaan hewosen kerrotusta tilasta, mutta ajajaa hän ei ensinkään tawannut.
  Hewosella oli luokkawarustukset ja perässä hywässä kunnossa olewa uskelalainen reki.
  Mistä tämä hewonen on warastettu ei warmuudella tiedetä. Nummen pitäjän Millolassa kuuluu saman päiwän wastaisena yönä warastetun hewosen ja mahdollista on että se hewonen on tänne Kiikalaan kiirehtinyt.   
  — Hewoswaras liikkeellä. T. k. 6 päiwää wastaan yöllä koputettiin Kiikalan Yltäkylän Johanssonin torpan owelle jotenkin tuntuwasti. Kun torpan omistaja meni owelle kysymään, kuka sisälle pyrkijä oli, koska ei rohjennut öiseen aikaan ja kylän syrjässä päästää sisälle tuntematonta, niin ei hän saanut mitään wastausta. Koputus uudistettiin taasen wähän ajan kuluttua.
    Mietittyään kotwasen, astui torppari ulos katsomaan, kuka koputtaja oli. Tultuaan pihalle ei hän nähnyt muuta kuin hewosen, joka oli aiwan wäsyksiin ajettu. Ja waikka hän katseli ja etsi hewosen omistajaa, joka owella oli kolkuttanut, niin ei hän mitään löytänyt.
    Hewonen on wähänläntä ja wäriltään ruskea. Waljastettuna oli se luokkaan ja perässä oli sillä hywä uskelalainen reki.
   Äskettäin saatiin tietää telefoonitse, että Nummen pitäjän Millolasta oli samaa lauwantaita wastaan yöllä warastettu hewonen.
   Ehkä on mainittu hewonen warastettu Nummen pitäjän Millolasta ja sitte jätetty Kiikalaan, josta saadaan tarkemmin tietää.
   Samaan aikaan on mainitun pitäjän Immolasta warastettu isännän ja palwelustytön aiwan uudet waatteet.

 
Yltäkylän Yli-Anttilan torpparina oli Juho Kustaa Johansson (s. 18.1.1855 Kiikala Yltäkylä) vaimo Lotta Eliaantytär Orell (s. 21.12.1864 Kiikala Peltola)  — vuoteen 1898 (SSHY), jolloin perhe muutti Suomusjärvelle.  He muuttivat takaisin Kiikalaan 4.12.1903 (SSHY) - sivunumero 443 viittaa Yltäkylään.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti