24.10.2013

Kurajärven lasku (1903)  — Järweä on laskettu Kiikalassa tuntuwasti. Jo wiime kesänä alettiin työ herra Lauri Larickin johdolla ja tänä syksynä aijotaan työ päättää. Onkin jo suuri joukko miehiä ollut hra Kalinin johdolla jokea sywentämässä. Paljon hywää, woimakasta peltoa saawatkin talolliset. Monesta paikasta on jo otettu maata ylös, ja lisää wielä aijotaan ottaa tänä syksynä. Ainoat, jotka eiwät tästä järwen kuiwaamisesta pidä, owat kalat. Kalansaalis onkin ollut hywin huono koko kesän, ainoastaan kewäällä saatiin niitä wähän paremmin.

Kurajärvi Wikipediassa.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti