8.11.2011

Kärkelän kansakoulun avajaiset (1902)


  -- Juhlahetki oli Kiikalan Kärkelän kansakoululla syysk. 29 p. Silloin nim. wihittiin mainittu koulu toimeensa. Tilaisuutta warten oli koulusali köynnöksillä, kukilla y. m. laitettu juhla-asuun. Kun tilaisuuteen saapunut kirkonkylän laulukunta oli weisannut muutamia wärsyjä wirrestä 285, astui puhujapaikalle kansakoulujohtokunnan esimies, prowasti J. A. Kerppola ja piti erittäin henkewän wihkiäispuheen Rom. ep. 12 luwun 11 wärsyn johdolla. Puheita pitiwät myös opettajat J. A. Gröndahl, puheen koulun tarkoituksesta olla wanhempain apuna kaswatuksessa ja J. F. Luukko, teroittaen mieliin sitä suurta merkitystä, mikä kaswatustyössä on "siwukaswattajilla" s. o. lasta ympäröiwillä henkilöillä, joilta kaswatti woipi waikutuksia wastaan ottaa. Puheitten lomissa esitti edellä mainittu laulukunta op. Luukon johdolla onnistuneesti useita lauluja. Kun wielä op. Gröndahl oli lausunut tilaisuuteen sopiwan runon ja prowasti Kerppola pitänyt lopettajaispuheen, päättyi juhlallisuus Maamme-laululla.
  Saapuwilla olewa, runsaslukuinen yleisö näytti olewan hywin tyytywäinen juhlahetkeen ja yhtyy warmaankin siihen kiitokseen, joka tawalla tai toisella juhlallisuuden onnistumiseen myötäwaikuttiwat. Erityistä tunnustusta ansaitsee edellämainittu laulukunta, jonka esitykset suuressa määrässä korottiwat juhlatunnelmaa.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti