25.5.2011

Runsaasti käärmeitä Komisuolla (1891)


- Käärmeitä kosolta. Kiikalassa Komisuon kylän Aliperheen rustitilan metsässä noin kilometrin päässä sanotulta tilalta ja puolen kilometrin metsän rinteisistä torpista oli arwattawasti sen paikkakunnan käärmeillä talwisuojansa, koska suon laitaan juoksewasta nummen äyräästä kohosi heitä runsaasti, kun miehet oliwat metsätyössä w. k. 14 p. eli suwipäiwänä. Yksi miehistä löi kirweensä lahokantoon, niin sen juuresta luikersi kaksi käärmettä ja samoin kahtena seuraawana päiwänä. Ruwettiin lapioilla koettelemaan, onko moisia eläwiä enempi. Kaiwettiin nummea metrin sywälle, niin siellä oli ulos saapumatta wielä 14, ja wielä joku päiwä myöhemmin 4. Siis yhteensä 24 käärmettä oli siinä paikassa, ja suurenlaisia, enempi osa 9--3 desimetrin mittaisia.
"Suvipäivät ovat wanhan kalenterin mukaan 14.-16. huhtikuuta". (lähde)

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti